Vilhelminas framtid

Är precis som de flesta andra djupt oroad över vad som ska sparas in och kommunens framtidsutsikter de kommande åren. Finanskrisen är kännbar på de flesta ställen, men jag kan inte låta bli att undra över hur ett så stort underskott i kommunen på något sätt kommit som en ”överraskning” för våra lokala politiker.
Det besparingsförslag som nu finns att läsa på vk:s hemsida är ingen trevlig läsning….


Ur VK

VILHELMINA

Men med dagens förslag kommer kommunen inte upp i de 24,2 miljoner kronor som ska sparas i år, drygt tio miljoner kronor fattas fortfarande för i år. För 2010 når kommunen upp till cirka 30 miljoner kronor.

I går eftermiddag offentliggjorde Vilhelmina kommun tjänstemännens förslag.

För byskolorna föreslås från höstterminen 2010 dels en nedläggning, dels en minskning till småbarnsskola, det vill säga att förskolorna flyttar in i byskolorna, lågstadierna blir kvar och mellanstadieeleverna flyttar till Volgsjö skola på centralorten. Grundbemanningen i grundskolan på tätorten sänks. Skolbiblioteket tas bort. Program lägg ned. Inom gymnasieskolan läggs estetprogrammet ned. Naturbruksprogrammet är sedan tidigare nedlagt. De praktiska programmen i Malgomaj tre och fyra flyttas till före detta Isonor, och skolbyggnaderna säljs eller rivs. Gymnasieskolans skolbibliotek tas bort.

Inom förskolan läggs öppen förskola ned och det nyss införda vårdnadsbidraget stoppas. Bara sju barn nyttjar i dag vårdnadsbidraget. Familjedaghemmen minskas med tre-fyra helårstjänster. Inom kultur och fritid släcks elljusspåret, lanthandeln avvecklas liksom John Lindgrens museum i Risträsk, skoteravtalet minskas och ridhuset och Tjärnvallen får spara. Cirka 30 tjänster försvinner inom kultur- och utbildningsnämnden.

Inom socialnämnden försvinner sammanlagt tretton tjänster. I äldreomsorgen skärs det ned drygt två miljoner kronor – framför allt tjänster inom hemtjänsten, äldreboendena Tallbacka och Strandbacka, fixar-Tommy, fyra områdeschefer och en omvårdnadschefstjänst. Inom handikappomsorgen försvinner nästan tre helårstjänster men det kan vara orealistiskt att räkna två av dem. Individ- och familjeomsorgen får bara en marginell neddragning.

Och inom kommunstyrelsen sparas det fem miljoner kronor i år och tolv miljoner nästa år. Va-taxan och bredbandstaxan höjs, tjänsten som teknisk chef försvinner, totalt tre tjänster i små skolkök tas bort, anslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, näringsbefrämjande åtgärder och turistisk marknadsföring minskas. Utlägg för Inlandsmässan minskas. Räddningsstyrkan i Dikanäs minskar från två till en man i beredskap. Linjetrafik upphör eller blir beställningsturer. Medlemskapet i Akademi norr upphör. Hyreshus, parstugor och pensionärsstugor säljs. En energirådgivare och en förvaltningsekonom tillsätts inte.

Kommentarer

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s