Mård i fällorna

Nils har haft ännu en lyckad fångst. Det var -30 på morgonen men det blev mildare fram på dagen. Denna gång blev det fyra fina mårdar. Totalt har det nu blivit nio mårdar, det är många räddade tjäder- och orrkycklingar.

P1030382En av mårdarna.

P1030383Det var gott om järvspår på skogen

P1030373 En järvdödad ren. Rovdjuren och korparna har haft kalas.
P1030380Gamla Bitzi fick följa med, bägge finskspetsarna älskar att åka skoter.