Vad blir konsekvenserna om löshundsjakten försvinner?

För en person som jagar märks det väldigt tydligt att Sten Stenson och Roger Olsson inte vet vad de pratar om och att de skrivit detta enbart för att skydda vargen, inte hundarna eller de andra vilda djuren och naturligtvis inte med en enda tanke på de tusentals jägare (tillika människor och ofta landsbygdsbor) som jagar med löshund.

”Löshundsjakt innebär att hunden driver ett för jägaren eller jakt­laget tänkt jaktbyte, ofta över stora områden och under lång tid. Syftet är att bytet förr eller senare ska komma inom jägares skotthåll. Sverige är ett av få länder som tillåter jakt med lösdrivande hund.”

Alla som jagar med en älghund vet att hunden inte ska driva djuret framför sig. Hunden ska ställa djuret. En duktig älghund tar upp skallet lugnt och fint utan att skrämma älgen. Hunden distraherar sen älgen med sitt skall så att den stannar kvar och jägaren kan smyga sig in och fälla älgen med ett välriktat, enkelt skott. En hund som driver älgen framför sig är inte önskvärt. På jaktprov är det viktigaste momentet ”ståndskall på upptagsplats”, det vill säga att älgen står kvar på den plats där hunden tog upp skallet.
    Älgen, som är vårt lands största fritt levande vilt och det vilt som har störst socioekonomiskbetydelse, jagas alltså inte med drivande hundar utan med ställande hundar. Sverige är långt ifrån ett av få länder som jagar med löshund. Jakt med drivande eller stående hundar är inget ovanligt. Däremot är jakt med ställande hund inte lika vanligt.

”Det krävs ingen utbildning av hunden och heller ingen särskild utbildning i hundhållning av den som jagar med lösdrivande hund. En hund blir jakthund när den kallas för jakthund, och kan därmed släppas lös i skogen utan egentlig kontroll. Där exponeras den konstant för olika faror, men utsätter också vilda djur för påfrestningar.”

Jägare måste ha jägarexamen för att jaga. Den som har tagit jägarexamen på senare år vet att det är en gedigen utbildning om viltet i vår natur, de olika jaktsätten, jaktlagar, vapen och skytte, viltvård, ekologi och också jaktetik. Faktum är att jag tycker att människor oavsett om man vill bli jägare eller ej har nytta av denna utbildning för den är allmänbildande i svensk natur (något som många människor skulle behöva).  
    Det är rätt att en jakthund inte behöver någon ”utbildning” för att kallas för jakthund. Det behövs heller ingen utbildning för att en sällskapshund ska kallas för sällskapshund. En jakthund är avlad för att jaga, det den gillar allra bäst. För att bli en duktig jakthund krävs för det mesta mycket engagemang och intresse hos ägaren. Det är många gånger jägaren som utbildar hunden genom att vistas mycket i skogen, träna spår och lydnad m.m. Jag skulle tro att många jägare lägger ner betydligt mer engagemang och tid hos sin hund än en person som köper en renodlad sällskapshund. För det krävs mycket för att en jakthund ska bli en duktig och välfungerande sådan.
    Jaktinstinkten finns naturligt hos de flesta hundar, oavsett om de är av jaktras eller ej. En hund är ett rovdjur och de flesta hundar som kommer lösa i skogen stör annat vilt på ett eller annat sätt. En duktig injagad jakthund bryr sig dock för det mesta bara om det vilt som den är tränad på. Faktum är att en katt är en betydligt farligare småviltspredator än en hund, något som många glömmer bort.

Det är också sant att hunden exponeras för olika faror när man jagar, vilket alla jägare är medvetna om. Men det finns ett bekymmer nu som inte funnits tidigare i samma utsträckning, nämligen varg. Det finns många som tar till statistiska hänvisningar och påstår att jägarna och trafiken är mer farliga för hundarna än vargen. Men det krävs inte mycket för att förstå att både jägarna och bilarna är långt fler än vargarna, därför ser statistiken ut som den gör. Vargarna tar betydligt fler hundar relaterat till hur många de är i jämförelse med både jägare och bilar.
   Vargen är ett mångfasetterat bekymmer. Inte bara minskar de älgstammen radikalt, de innebär också en stor risk för jägaren att se sin hund sliten i stycken. Summa summarum innebär en stor vargstam att bland annat älgen som ekologisk resurs försvinner. Mindre älg och inga jägare som vill jaga de få som blir ”över” och därmed riskera livet på sin hund. Värdet på allt viltkött som tack vare jägarna finns att tillgå uppgår till över en miljard. Och det är inte bara 300 000 jägare som uppskattar viltkött.

Älgjakt med ställande löshund är en uråldrig och unik jakttradition i Norden. Jämthunden till exempel, en av Sveriges nationalraser, skulle vara överflödig om inte löshundsjakten fanns. Det är inte löshundsjakten som är ett hot mot vargen utan tvärtom. Stenson och Olssons begäran om en konsekvensutredning är befängd och skulle inte innebära något annat än slöseri med skattepengar. Jag skulle däremot gärna se en konsekvensutredning om vad som skulle hända om löshundsjakten försvann och jägarna slutade jaga?