Dimforsen

För någon vecka sedan besökte vi Dimforsen som är en fors i Kultsjöån. Där var det riktigt mycket vatten som brusade över stenarna. Kultsjöån rinner mellan Kultsjön och Malgomaj. Den är dämd vid Kultsjön och vattnet leds till Stalons kraftverk. Under sommaren släpps vattnet på så att Kultsjöån och dess forsar, bland annat Trappstegsforsen, Bieliteforsen och Dimforsen återfår en del av sin forna glans.