Mård i fällorna

Nils har haft ännu en lyckad fångst. Det var -30 på morgonen men det blev mildare fram på dagen. Denna gång blev det fyra fina mårdar. Totalt har det nu blivit nio mårdar, det är många räddade tjäder- och orrkycklingar.

P1030382En av mårdarna.

P1030383Det var gott om järvspår på skogen

P1030373 En järvdödad ren. Rovdjuren och korparna har haft kalas.
P1030380Gamla Bitzi fick följa med, bägge finskspetsarna älskar att åka skoter.

Mårdfångst

I helgen var Nils och Björn och vittjade fällorna och aldrig har de väl varit med om ett sådant vitte! Fantastisk vinterdag var det och det blev hela fem mårdar! Det verkar som om mården har ont om föda denna vinter. Jag kan inte låta bli att tycka synd om dem men så är naturen. Vissa år är det gott om sork och skogsfågel och då har mården glada dagar och kullarna blir stora och många ungar överlever. Sedan kommer det bottenår och då får rovdjuren svälta. Många av mårdarna som går i fällorna har i vilket fall kanske gått svältdöden till mötes och för varje mård som fångas har man räddat livet på många tjädrar, orrar och annat småvilt.

Till bete använder Nils älglever (levern fryser inte som annat kött och doftar därmed mer) och avskräde från tjäder och orre. Och som pricken över i, en skvätt av Trapperns doftlockmedel. Som slaggiller använder han huvudsakligen Trapper 90, en fälla som dödar mården ögonblickligen. Fotona har Nils tagit.
P1030360Mård i fällan. En välkommen syn för en fångstman.

P1030354Färska lospår i snön.

P1030358De fyra första mårdarna. Nu är mårdarna flådda och vi kommer att skicka in dem till beredning. Kanske blir det två fina mössor till flickorna?
P1030353Vackert vinterlandskap.

P1030346Mårdspår.

P1030345En ny fällas sattes upp i ett trång där mården nyligen hoppat. Fjädrarna på marken strös ut för att locka mården och väcka dess nyfikenhet.
P1030361Jag frågade Nils om de inte tog ett kort på alla fem mårdarna och det hade de så klart gjort. Det var Björn som skapade detta arrangemang och han kallar det ”Hopp och lek”. Jag kunde inte låta bli att skratta åt sådan galghumor och det är så likt Björn!P1030347