Sår i skogen

Just nu är jag lite beklämd. Ett stort skifte med gammal fin skog har avverkats där jag jagar. Det var skog som låg alldeles intill Ängesbäcken och där älgarna brukade brunsta varje år, det var dessutom gott om gråfågel och olika svampar, örter och andra växter där. Det var också där den tretåiga hackspetten höll till. Jag älskade att gå där efter bäcken mellan de glesa gamla granstammarna men nu är allt borta. Visst förstår jag att avverkningsklar skog måste tas men ibland önskar jag att det kunde göras på ett annat sätt än att lämna ett 60 hektar stort gapande sår i skogen. 
    Jag är väldigt glad att vi även arrenderar mark som ligger inom ett reservat. För den gammelskogen kommer åtminstone få vara kvar. Det är inte på många ställen nu som man har möjligheten att få gå eller jaga i riktigt gammal granskog.

Jag vill passa på att tipsa om en tänkvärd bok som heter ”Skogen vi ärvde” av Maciej Zaremba. Orkar ni inte läsa hela boken kan ni läsa detta, en artikel av författaren i fråga och här hittar ni övriga artiklar i samma serie i DN.IMG_0219